Activitats

QUÈ PASSA AMB LES PENSIONS?

Debat sobre el futur de les pensions públiques

ORGANITZAT PER LA COOPERATIVA GAFARRONS,  "ALTRES VEUS" DE RÀDIO PREMIÀ I PREMIÀ SOCIAL, ES VA FER AL LOCAL DE LA COOPERATIVA, carrer de Marina 39. L'ACTE VA ANAR A CÀRREC DE MEMBRES DEL COL·LECTIU MAREA PENSIONISTA.

Marea Pensionista

ens va explicar:

 • Que hi ha una diferència de quasi d’un 40% entre les pensions que perceben dones i homes.
 • Que les pensions és una de les àrees de negoci d'interès del sector financer. Des dels anys 80 hi ha una campanya per fer-nos creure que el sistema públic de pensions està abocat a la fallida: ja es va pronosticar falsament la seva fi el 2002, i després el 2010.
 • Que la gran majoria de plans de pensions privats han tingut una nul·la rendibilitat o, fins i tot, pèrdues i, com s’ha vist, no estan garantits. Sense tenir en compte, amb la rebaixa dels sous i la precarietat dels contractes, qui es pot permetre contractar una pensió privada.
 • Que el llenguatge està carregat d’ideologia: es parla del dèficit de la Seguretat Social, però no es parla del dèficit de l’exèrcit o de la Casa Reial.
 • Que per a reduir aquest “dèficit” de la Seguretat Social, per mitjà del Pacte de Toledo, i amb el vistiplau de partits i sindicats, es van acordar diverses reformes del sistema que han endurit l’accés a la pensió contributiva i han donat lloc a pensions més baixes.
 • Que els joves tenen molt interioritzat el missatge de la fallida del sistema de pensions, i es dóna la paradoxa que moltes pensions dels pares són superiors als salaris dels fills, facilitant encara més el discurs.
 • Que les successives reformes laborals, amb la consegüent precarització del treball, i els avantatges econòmics que s’ofereixen als empresaris, amb la reducció de les cotitzacions socials, han reduït les aportacions al fons de pensions.
 • Que, amb l’excusa de la crisi, l’excedent que s’havia anat acumulant al fons de pensions s’ha fet servir per a sufragar altres prestacions de la Seguretat Social, com l’assistència sanitària, les pensions no contributives...
 • Que amb la derogació de la llei que regulava l’increment de les pensions amb l’IPC, i la implantació del nou índex de revalorització i del factor de sostenibilitat, s’ha reduït encara més el poder adquisitiu de les pensions.
 • Que s’estima que el 2030 les pensions representaran el 50% del salari que haurà percebut el treballador. Si considerem que 1000 euros és un salari de referència, la pensió serà de misèria.
 • Que és necessari que les pensions és financin a càrrec dels pressupostos de l’Estat, com es fa amb les pensions dels polítics, les forces armades i els alts funcionaris, i amb altres prestacions socials o serveis públics.

Finalment, ens van animar a constituir un grup de pressió al poble per a informar la ciutadania, coordinar-se amb altres pobles i fer pressió per defensar i millorar el sistema públic de pensions.

 

DIFERENTS MOMENTS DE L'ACTE, QUE VA COMPTAR AMB UNA BONA ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC.

X

TORNAR

Activitats

Debat sobre el futur de les pensions públiques